Wie en Waarom

Welkom op de site van mijn bedrijf Leerkrachten. Het bedrijf is organisch ontstaan, naast mijn werk als lerarenopleider, supervisor, coach en leersupervisor. Mijn loopbaan ligt in zorg, welzijn en onderwijs. Sectoren waarin het altijd over mensen gaat. Waarin de één de hulp van de ander inroept. En het gaat dan ook over werk waarin de relatie en het contact met de ander zo belangrijk is en het hart van het werk vormt. Werk dus, waarin er weinig ruimte is voor de automatische piloot.

Het is mijn grote drive om juist díe professionals, die zich in dit werk herkennen op de kaart te zetten. Omdat het mijn visie is dat jij als professional een grote verantwoordelijkheid hebt in de wijze waarop je jouw rol vorm geeft. De invloed die jij kunt hebben op de ander is vaak veel groter dan andersom. Dat geldt voor de leraar en de leerling. Dat geldt voor de zorgmedewerker en de cliënt. Dat geldt voor de arts en de patiënt.

In mijn loopbaan zie ik steeds weer de complexiteit en spanningsvelden van dit werk. Het lijkt vooral gestuurd te worden door economische motieven en minder door menselijke waarden. En tóch blijven we dat werk doen!

Leerkrachten is een bedrijf voor mensen die graag professional willen zijn en blijven. We delen dan dezelfde drive om te blijven leren en ontwikkelen.

Terug

Dit beeld van Anneke Grootoonk laat een vrouwenfiguur zien. Het is beslist geen perfect beeld, integendeel, het is wat gehavend. Mensen zijn als aardewerk, sterk en kwetsbaar tegelijk. Werkend leren en ontwikkelen van mensen die professionals willen zijn vraagt net als de aarde, aandacht en onderhoud. Professionals werken in een complexe omgeving. Het gaat bijvoorbeeld over jouw directe werkomgeving, de organisatie waarin je werkt, de beroepsgroep waar je deel van uit maakt, maar ook het land waarin je woont en de regels en gebruiken die daar gelden. Dat betekent dat ik je niet alleen uitnodig om de blik naar binnen te richten, maar ook naar buiten. Hoe beïnvloeden jullie elkaar? Hoe kun je met jouw kwetsbaarheid omgaan, zodat het je ook weerbaarheid en wendbaarheid geeft?

Terug